Spring naar content

Thuiswerken voor 112-centralisten

Laatste update:

De meldkamer, als lifeline voor burgers in nood en hulpverleners op straat, moet altijd bereikbaar en beschikbaar zijn. Maar lukt dat ook in deze weken, met alle maatregelen en gevolgen van de coronacrisis? Kunnen centralisten hun werk ook thuis doen? Een ’remote 112-intake’ werkplek kan hieraan bijdragen. De meldkamers onderzoeken en testen de mogelijkheden.

Met de start van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, kreeg de Landelijke Meldkamer Samenwerking de vraag van de hulpdiensten of 112-intake ook vanuit huis mogelijk is. De meldkamers en de landelijke 112-centrale hebben samen met LMS meerdere mogelijkheden onderzocht. Het Strategisch Meldkamer Beraad heeft 9 april jl. besloten dat alleen de echt robuuste optie, die de continuïteit, veiligheid en stabiliteit maximaal waarborgt, verder wordt onderzocht en beproefd in meerdere meldkamers.

Aanloop
Meldkamer Den Haag is een van de meldkamers die deze zogeheten ‘remote 112-intake’ momenteel uitprobeert in praktijk. Ivo Kooijman, hoofd Bedrijfsvoering meldkamer Den Haag vindt het een goede stap vooruit: “Al een aantal jaar kunnen beheerders van onze meldkamer hun werk vanuit huis doen. Ook andere Europese landen hebben al veel ervaring met centralistenwerk vanuit huis. Meestal noodgedwongen, zoals in Oostenrijk. Als je door een lawine ingesneeuwd raakt, is het wel zo handig als je niet naar de meldkamer hoeft te komen. Dankzij dit ‘voorwerk’ en het feit dat we in Den Haag en Rotterdam een telefoniesysteem hebben dat al helemaal op digitaal werken is ingesteld, was deze stap voor ons eigenlijk niet zo groot. Maar deze crisis heeft de ontwikkeling een laatste duw in de goede richting gekregen.”

Veilig

“Natuurlijk moet je bij dit soort oplossingen heel weloverwogen keuzes blijven maken,” licht Ivo toe. “Over de veiligheid van het netwerk bijvoorbeeld. Die garanderen we onder andere met een toegang via tweewegauthenticatie. We voldoen aan alle richtlijnen en de veiligheid van onze professionele organisatie blijft ook in crisistijden vooropstaan. Het is ook niet de bedoeling dat we 250 thuiswerkplekken gaan creëren; de meldkamers blijven de basis. Toch is met deze stap voor nu de continuïteit gegarandeerd, ook als een deel van onze centralisten thuis in quarantaine zou moeten.”

Toekomst
Ivo ziet ook kansen voor gebruik van de remote 112-intake plekken in de toekomst: “Ook als de coronacrisis straks voorbij is, hebben we nog veel aan deze mobiele werkplekken. Denk aan een zware storm: centralisten kunnen dan deels vanuit huis werken. Dit is echt een mijlpaal, en eentje die over de kleuren heen gaat, zoals wij dat noemen. Want ambulancediensten, brandweer én politie hebben hier allemaal baat bij.”


Vervolg
De disciplines en Landelijke Meldkamer Samenwerking werken komende weken uit wat de mogelijkheden zijn van remote 112-intake tijdens de coronacrisis. Niet alle meldkamers beschikken over een (telefonie)voorziening die geschikt is voor remote 112-intake. Daarom is het uitgangspunt in de verdere uitwerking dat de remote 112-intake maatregel in enkele meldkamers ook moet bijdragen aan de robuustheid van het totaal aan meldkamers.

Dit artikel is een bewerking van een artikel op JenV Connect, Ministerie van JenV, maart 2020.

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail