Spring naar content

Rapport Continuïteit Meldkamers

Laatste update:

Op 6 september heeft de Inspectie J&V de bevindingen van haar onderzoek naar de continuïteit van meldkamers naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit is een vervolg op een door de Inspectie uitgevoerd onderzoek in 2015 waaruit bleek dat de meldkamers kwetsbaar waren.
De Inspectie constateert nu dat er, ten opzichte van 2015, door de betrokken partijen weinig voortgang geboekt is in de verbetering van de continuïteit van de vitale meldkamerprocessen. Uitzondering daarop is de landelijke 112-centrale die ondergebracht is binnen de Landelijke Eenheid van de politie. Tegelijkertijd stelt de Inspectie J&V vast dat de nieuwe aanpak door de Landelijke Meldkamer-Samenwerking (LMS) een positieve werking heeft op de ontwikkelingen in het meldkamerdomein.

Het rapport van de Inspectie wordt vergezeld door een beleidsreactie van de Minister van J&V. Deze geeft daarin aan dat hij het merendeel van de aanbevelingen van de Inspectie overneemt, aangevuld met de verbeterstappen die al door de betrokken partijen gezet zijn en op korte termijn gezet worden. De Minister beschouwt de bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie als een bevestiging van zijn gehanteerde beleidslijn (koers). Vanuit de veiligheidsregio’s, politie, ambulancezorg en LMS is, via de lijn van het Strategisch Meldkamerberaad (SMB), input geleverd voor deze beleidsreactie.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail