Spring naar content

Meldkamer Noord-Holland officieel geopend

Laatste update:

Donderdagmiddag 14 november is de vernieuwde meldkamer in Noord-Holland officieel geopend. De meldkamer in Noord-Holland bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit in 2020 ook aan. Het is de derde meldkamer van tien locaties, die is aangesloten op de landelijke ICT-voorzieningen voor meldkamers. Samen werken zij aan de meldkamer van de toekomst.

Om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening en bestrijding van crises en rampen moeten de meldkamers toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Daarom organiseren we de meldkamers anders. Ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie krijgen één landelijk netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn.

Landelijk netwerk en betere dienstverlening
De meldkamer Noord-Holland is onderdeel van dit landelijke netwerk, dat er begin 2023 moet zijn. Dit moet leiden tot meer veiligheid door uniforme landelijke kwaliteit, verbetering van de bereikbaarheid tijdens piekbelasting, meer uitwijkmogelijkheden in geval van uitval, betere informatie-uitwisseling tussen diensten en regio’s en betere dienstverlening voor de burger. Burgemeesters Romeyn, Hamming en Dales – de bestuurlijk portefeuillehouders van de meldkamer Noord-Holland - stonden tijdens de opening donderdagmiddag stil bij de reeks van vernieuwingen op het meldkamerdomein: “Door de vernieuwingen zijn de hulpverleningsdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden”. “Een enorme operatie die voor de burger eigenlijk achter de schermen en geruisloos is verlopen”.

Anke Kortenray, hoofd meldkamer: "We zijn er in de voorbereiding lang mee bezig geweest. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, waarin wij nu deel uitmaken van de meldkamer van de toekomst en klaar zijn voor de technische en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. Er is door veel partijen een aantal jaren lang hard gewerkt om de meldkamer Noord-Holland te realiseren, en vandaag is het dan eindelijk zover… de officiële opening!”

MKNH opening

Burgemeesters Hamming, Dales en Romeijn, Lid Korpsleiding/portefeuillehouder LMS Liesbeth Huyzer en Hoofd Meldkamer Noord-Holland Anke Kortenray verrichten samen de opening

 

 

 

 

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail