Spring naar content

Meerwaarde beeld- en sensorinformatie voor intakeproces onderzocht

Laatste update:

Hoe beïnvloeden en verbeteren beeld- en sensorinformatie de heterdaadkracht? Om deze vraag te beantwoorden is in februari 2019 het project Beeldregie in Meldkamer Rotterdam gestart.

Beelden in de meldkamer zijn niet nieuw. Nu worden beelden ook al gebruikt door cameratoezicht door gemeenten. Beelden worden dan real-time gestuurd om bijvoorbeeld een verdachte te volgen. Ook in de meldkamers wordt er geëxperimenteerd met beelden bij meldingen. De centralisten in de Meldkamer Noord-Nederland kunnen bijvoorbeeld met de software WeSeeDo een videoverbinding tot stand brengen met de melder.

Het project Beeldregie gaat na hoe je zo slim mogelijk met beelden- en sensorinformatie uit verschillende bronnen omgaat. Daarnaast wordt verkend hoe het regieproces van beelden eruit moet komen te zien. Want wanneer er een overvloed aan beelden binnenkomt, is het belangrijk om de juiste beelden te vinden. Het project wordt uitgevoerd vanuit de meldkamer Rotterdam met inzet van alle meldkamer in Nederland en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Experimenten
Peter Speijer is samen met Jan Spijkerman (Politie en LMS) en Freek van Elswijk (Innovatie Stichting DITSS) trekker van het project Beeldregie en werkzaam als operationeel specialist bij de politie Rotterdam. “Via experimenten onderzoeken wij wat de meerwaarde van het toevoegen van beelden en andere sensorsignalen aan het intakeproces is. Dit doen we met bestaande incidenten. Een betrof een overval op een supermarkt en een volgende was een brand op GRIP 2 niveau. Centralisten, medewerkers van het realtime intelligence center (RTIC) en een calamiteitencoördinator die destijds bij het incident betrokken waren, liepen samen de melding uit. Met elkaar hebben we de meldingen ontleed en gekeken waar beeld had kunnen helpen in de interventie. Waar er geen beeld was toen het incident zich daadwerkelijk afspeelde, voegden wij beeld toe. We zien hierin ook een gebrek aan kennis wat er technisch mogelijk is om aan beeld- en sensorinformatie te komen. Na het uitlopen van de experimenten wordt duidelijk wat wel kan. Deze mogelijkheden ervaren we als waardevol.”

De rol van beeldregisseur
Om het regieproces van beelden beter te begrijpen heeft het projectteam ook gekeken bij andere organisaties die hier al kennis en ervaring mee hebben opgedaan”, waaronder de NOS. Speijer ziet gelijkenissen tussen de nieuwsredactie en de meldkamer. “De NOS verzamelt nieuws. Zij zoekt naar informatie op internet, social media  en ook op straat. Ze krijgen beelden binnen en maken zelf beeld. De beeldregisseur maakt een selectie van de beelden die jij terug ziet op het nieuws. De nieuwsgaring op een redactie zien we ook terug in de meldkamer met een calamiteitencoördinator en centralisten. In de eerste maanden van ons project hebben we ontdekt dat er zoveel bronnen en informatie zijn dat regie op beeld noodzakelijk is. Het is verstandig om dit net als bij de NOS via een beeldregisseur te borgen. Op basis van de behoefte stroomt de beeldregisseur de beelden door naar de juiste persoon. Bijvoorbeeld de centralist of de calamiteitencoördinator.”

Vervolg
Er staat nog één experiment op de planning voor het einde van het jaar. “De rapportage die we aan het eind van de experimenten klaar hebben liggen, laat zien welke behoeften er zijn voor beeld- en sensorinformatie en uit welke verschillende bronnen,” geeft Speijer aan. “Er zijn zoveel meer bronnen dan cameratoezicht, zoals scanauto’s en bodycams.” De ervaringen en opbrengsten worden gedeeld in landelijk overleg en met de LMS. Deze ervaringen kunnen helpen bij het formuleren van landelijk beleid en werkwijzen. “Wat het project niet heeft meegenomen zijn vraagstukken rondom privacy en informatiebeveiliging. Dit hebben we bewust gedaan omdat we juist de behoeften in kaart willen brengen zonder beperkingen. Wat is er beschikbaar en wat zou kunnen helpen? Een volgende stap is kijken wat er in de techniek en wetgeving kan worden gerealiseerd. Hier wordt informatiebeveiliging wel in meegenomen.”

Impact op centralisten en proces
In 2018 en 2019 vond er ook een aantal experimenten over melden met beeld. Deze waren onderdeel van het programma Het Nieuwe Melden, waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de hulpverleningsdiensten en TNO samen onderzoeken hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe communicatievormen bieden voor het melden van veiligheidsincidenten. De uitkomsten van deze experimenten zijn gebundeld in twee onderzoeksrapporten: 1) over de impact van beeld op centralisten en 2) het effect van beeld op het 112-proces.

Meer informatie
Heb je vragen over het project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Speijer (peter.speijer@politie.nl).

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail