Spring naar content

Op weg naar Het Nieuwe Melden: trends, transities en acties

Laatste update:

Mensen in nood bellen bij levensbedreigende en heterdaadsituaties naar 112. Ze krijgen dan een meldkamercentralist aan de lijn, die de juiste hulp naar de juiste plek stuurt. Maar hoe gaat dat straks, met al die nieuwe (sociale) media en technologische ontwikkelingen?

Al meer dan een eeuw gebruiken we de telefoon als communicatiemiddel bij onheil en ongevallen. Dat geldt voor de communicatie tussen burger en meldkamer, maar ook voor hulpverleners onder elkaar. Maar onze maatschappij verandert voortdurend, onder meer doordat de technologie zich blijft ontwikkelen. Tegenwoordig kunnen we op heel veel manieren communiceren. Zo kunnen we behalve bellen ook appen, beeldbellen en sociale media gebruiken en zelfs apparaten via onze stem opdrachten laten uitvoeren. De vraag is hoe we deze nieuwe technieken gebruiken om levensbedreigende situaties te melden, nu en in de toekomst. En wat dat betekent voor het werk van de hulpdiensten?

Trends en transities
TNO onderzocht de trends en inventariseerde welke veranderingen en acties er nodig zijn om de meldkamer toekomstbestendig te maken. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boekje Op weg naar Het Nieuwe Melden. Wat moet die meldkamer doen om bij te blijven bij de veranderende maatschappij? Op weg naar Het Nieuwe Melden geeft een overzicht van de overheersende trends, de benodigde transities en de daaraan gekoppelde acties om gericht invulling te geven aan de meldkamer van de toekomst.

Leren en innoveren
Met de sensoren, digitale communicatiemogelijkheden en kunstmatige intelligentie van nu en morgen heeft de meldkamer alle kans de eigen informatiepositie te versterken. En zo een incident sneller en effectiever af te handelen of zelfs te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een foto die net wat meer vertelt over een dader, een algoritme dat voorspelt waar de grootste kans is op een brand of burgers die bij een vermissing op hun app lezen dat ze NU mee moeten helpen zoeken. Dat brengt nieuwe dilemma’s, zoals hoe om te gaan met beeld in de meldkamer en meldingen door meld-dingen. Door continu te experimenteren, leren en innoveren kan de meldkamer, nu en in de toekomst, blijven functioneren als de lifeline voor burgers en hulpverleners.

Onderzoeksprogramma
Het onderzoek is onderdeel van het Programma Het Nieuwe Melden, waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Landelijke Meldkamer Samenwerking, de hulpverleningsdiensten en TNO samen onderzoeken hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe technologieën bieden voor het melden van veiligheidsincidenten.

Wil je meer weten? Lees de publicatie Op weg naar Het Nieuwe Melden

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail