Spring naar content

Taskforce inventariseert gevolgen uitstel C2000 voor meldkamers

Laatste update:

De minister van Justitie en Veiligheid heeft vandaag besloten de landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 te verschuiven naar 2019. Dit besluit heeft direct gevolgen voor de geplande aansluitingen op de landelijke IV- en ICT meldkamervoorzieningen van de meldkamerlocaties Den Bosch, Haarlem en Maastricht. Een Taskforce van de Landelijke Meldkamer Samenwerking gaat de consequenties benoemen en adviseren over de benodigde vervolgstappen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt sinds 2015 aan de vernieuwing van het systeem. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de hulpverleningsdiensten. Het nieuwe C2000-netwerk is de afgelopen maanden al grotendeels opgebouwd terwijl het huidige netwerk nog in bedrijf is en blijft. In de zomer van 2018 is het nieuwe alarmeringsnetwerk (P2000) in gebruik genomen. Het spraaknetwerk (T2000 voor portofoons en mobilofoons) zou volgens de huidige planning in het najaar vervangen worden. In de afgelopen periode is bij het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC2000) in toenemende mate zorg ontstaan over de haalbaarheid van deze planning.

Veiligheid en continuïteit voorop
Het resultaat van een aantal integratie- en bedrijfstesten was onvoldoende, waardoor de kans op het tijdig opleveren van het systeem sterk afnam. De minister van VenJ heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een migratie van het spraaknetwerk in dit najaar daarom onverantwoord is en besloten voor dit traject meer tijd te nemen. De geplande migratie in het najaar van 2018 wordt vervangen door een pilotmigratie in een beperkt gebied. Hierbij worden alle migratiehandelingen en de rollback naar het huidige netwerk uitgevoerd. Jan van Loosbroek, hoofd LMS: De veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie staan tijdens de vernieuwing voorop. Om dat te waarborgen, delen we het standpunt van de minister om tijd te nemen om het nieuwe netwerk te vervolmaken en testen’.

Gevolgen voor meldkamers
Een nieuwe migratiedatum wordt nog voor het eind van dit jaar vastgesteld in nauwe afstemming met het veld van de gebruikers en beheerders. Het uitstellen van de migratie heeft voor de meldkamerlocaties in Den Bosch en Haarlem directe gevolgen en mogelijk impact op de planning van meldkamer Maastricht. Jan van Loosbroek: ‘De samenvoegingen in de regio’s Brabant-Oost en Noord-Holland en de aansluiting op de landelijke IV-en ICT-voorzieningen voor meldkamer Limburg staan als eerstvolgende mijlpalen op onze kalender. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk weten wat dit uitstel voor ons allen betekent. Het gaat niet alleen om technische gevolgen, maar denk ook aan consequenties voor huisvesting, verbouwingen, personeel, opleidingen en financiën. We starten daarom deze week met een Taskforce om de impact voor die locaties in kaart te brengen’.

Vervolgstappen
De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de locaties, de LMS en het MDC. De taskforce gaat de komende weken in een aantal sessies informatie verzamelen en bespreken. Vervolgens werkt zij in de laatste week van oktober een aantal scenario’s uit. Het conceptrapport met de gevolgen, scenario’s en een advies over de vervolgstappen moet begin november klaar zijn, gevolgd door een review. De Taskforce biedt medio november het definitieve rapport ter besluitvorming aan de directie LMS aan.

Samenvoegingen andere meldkamers
De samenvoegingen gaan in het hele land gestaag verder. Vijf van de boogde tien locaties zijn al samengevoegd; Limburg, Noord-Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. De overige drie (Zeeland-West-Brabant, Oost-Nederland en Midden-Nederland) bevinden zich in de voorbereidingsfase. De gevolgen van het uitstel op de gehele planning worden ook nog nader uitgewerkt.

Meer informatie
Kolommen en meldkamers worden in de komende periode nader geïnformeerd via nieuwsupdates van het programma IVC en door de vaste contactpersonen in verband met de vernieuwing van C2000: de gebruikerscoordinatoren van ambulancediensten, brandweer, het Ministerie van Defensie en politie of het team implementatie meldkamers.

Voor meer informatie over het programma IVC: Remco Groet, via r.j.groet@minvenj.nl.
Voor meer informatie over uw eigen meldkamerregio: kwartiermaker LMS en/of Jan van Loosbroek, hoofd LMS, jan.van.loosbroek@politie.nl.

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail