Spring naar content

De LMO in 2017: Bouwen, besluiten en bewegen

Laatste update:

Het jaar 2017 was vooral bedoeld om de omslag te gaan maken van het steeds efficiënter maken van de bestaande meldkamerprocessen, naar echte vernieuwing en het meer toekomstbestendig maken. In het Jaaroverzicht LMO 2017 maken we de balans op van een bewogen jaar, met meevallers en tegenvallers.

 Samenwerken aan één gemeenschappelijke meldkamer die toekomst bestendig is. Nederland veiliger maken, onze dienstverlening naar de melder verder verbeteren. Samen met de 56 betrokken partners in het multidisciplinaire meldkamerdomein doorgaan met het realiseren van de ambities uit het Transitieakkoord van 2014 en de daaruit voortvloeiende afspraken. Dat was de inzet van het programma LMO voor 2017. Het werd een jaar van bouwen, besluiten en bewegen. Soms met horten en stoten, maar meestal weer met overtuiging in de goede richting. Dat alles heeft een eindresultaat voor de LMO in 2017 opgeleverd dat zonder meer positief genoemd mag worden. De belangrijkste 'high- en downlights' zijn terug te vinden in ons online jaaroverzicht via onderstaande banner en/of via lmojaaroverzicht.nl/2017/


 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail