Spring naar content

Meldkamer Noord-Nederland en provincie Drenthe op zoek naar kansen Internet of Things

Laatste update:

Welke kansen en mogelijkheden biedt het Internet of Things voor Meldkamer Noord-Nederland? Dat wil het innovatieteam van de meldkamer de komende tijd uitzoeken. Samen met de provincie Drenthe, die daarmee een nieuwe partner wordt van de meldkamer.

Marjan van Ewijk, algemeen hoofd MkNN en de Drentse gedeputeerde van Economische Zaken en Verkeer, Henk Brink tekenden 27 november in het provinciehuis in Assen een intentieverklaring die moet uitmonden in gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke projecten rond Internet of Things (IoT).

MK NN ondertekening LoRAnetwerk

Het tekenen van de intentieverklaring was onderdeel van de lancering van een Drenthe dekkend netwerk voor de communicatie via het Internet of Things, het LoRaWAN. Op meer dan dertig hoge punten in de provincie, zoals brandweerposten, zendmasten en op de politie-flat in Assen  staan zend-ontvangers voor het netwerk. De Provincie maakt het mogelijk dat overal in Drenthe gratis gebruik mogelijk is van deze nieuwe technologie IoT. Voor inwoners, non-profit organisaties en zogenaamde start-ups. De Provincie gaat LoRaWAN en IoT zelf ook voor allerlei toepassingen gebruiken.

Kleine zendertjes, weinig energie, enorm bereik

IoT is een snel oprukkende, heel eenvoudige technologie met miniatuurzendertjes gekoppeld aan de meest uiteenlopende sensoren. Het zijn heel kleine zendertjes met sensoren die nauwelijks stroom verbruiken en een bereik hebben van twee kilometer in dichte stedelijke bebouwing, tot wel tien, vijftien kilometer hemelsbreed op het in Drenthe overvloedig aanwezige platteland. Door de zeer kleine omvang van de zendertjes en het geringe energieverbruik zijn de mogelijkheden bijna eindeloos. Ook op het vlak van veiligheid en gezondheid, waar de meldkamer ze wil gaan inzetten.

Je kunt er temperatuur mee meten, het waterpeil mee in de gaten houden, bezoekers tellen in natuurgebieden, vaststellen of een brug open of dicht is. En wat dacht je ervan om met de mini-zendertjes met een kilometers groot bereik bijvoorbeeld AED-kasten te bewaken. Maar misschien nog wel belangrijker, IoT toepassingen in de zorg in combinatie met de zorgmeldkamer. Om er voor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Je kunt er alle mogelijke vormen van domotica op aansluiten.

Enorme veranderingen

Internet of Things kan de komende jaren voor enorme veranderingen gaan zorgen op allerlei terreinen. IoT maakt deel uit van wat wel wordt genoemd ‘de vierde industriële revolutie’. Als meldkamer willen we de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en begrijpen en er kansen uithalen om nog beter te helpen helpen. Ook zien we in het netwerk dat nu wordt uitgerold en de vele sensoren die er aan gekoppeld gaan worden, een bron van informatie die kan bijdragen aan één van de doelen die meldkamer Noord-Nederland zich heeft gesteld voor 2021: ‘permanent een actueel beeld van veiligheid en gezondheid in Noord-Nederland.

Daarom wil Meldkamer Noord-Nederland in een vroeg stadium meedoen bij de uitrol van deze techniek. Om dat mogelijk te maken heeft men in de provincie Drenthe een partner gevonden. Overigens worden binnen de Veiligheidsregio Drenthe inmiddels ook de eerste ideeën ontwikkeld om Internet of Things te gaan gebruiken en er sensoren aan te koppelen.

Zie ook:  http://www.noordbizz.nl/reportages/12669-drenthe-eerste-met-lora-netwerk

 

 

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail