Spring naar content

Vooruitblik 2017: samenvoegen, innoveren en doorontwikkelen

Laatste update:

Samenwerken aan één gemeenschappelijke meldkamer van de toekomst. Nederland veiliger maken, onze dienstverlening naar de melder verder verbeteren. Dat stond het programma LMO in 2016 voor ogen en ook voor 2017 blijft dat de inzet. Tot nu toe hebben we vooral geïnvesteerd in het steeds efficiënter maken van de bestaande meldkamerprocessen, maar nu is het ook tijd voor echte vernieuwing en het meer toekomstbestendig maken.

Het programma LMO faciliteert de beweging om te komen tot één toekomstbestendige meldkamer op tien locaties en de inbedding van het meldkamerbeheer binnen de politie. Met die vernieuwde opdracht zijn we samen met de 56 Transitieakkoord-partijen aan de slag. Veel gebeurt daarbij achter de schermen, in (bestuurlijke) overleggen, regie- en projectgroepen en in gesprekken om met elkaar de complexe aanpak uit te denken en te realiseren. Dat leidde in 2016 tot een aantal mooie en concrete resultaten, zoals het LMO Jaaroverzicht 2016 laat zien.

Mijlpalen samenvoegingen
Resultaten ook om met enige trots op terug te kijken, maar we zijn er nog lang niet. In 2017 staat weer een aantal echte mijlpalen gepland voor de samenvoegingen van meldkamers. Het daadwerkelijk operationeel aansluiten van de gemeenschappelijke meldkamer Rotterdam als eerste meldkamer op de landelijke IV en ICT infrastructuur, de verbouwingen in  Den Bosch en Haarlem, de start van de nieuwbouw in Bergen op Zoom, de marktconsultatie en aanbesteding voor een Nieuw Meldkamer Systeem als vervanging van het oude GMS, de invoering van een 112-app, de doorontwikkeling van 112, de vervanging van het oude C2000 door het IVC, besluitvorming over multi-intake, uitwijk en continuïteit van meldkamers, enzovoorts. Er is nog veel werk te doen!

innovatie

Innovatie en doorontwikkeling
Naast de aandacht voor de lopende ontwikkelingen en projecten wordt ook in toenemende mate de urgentie gevoeld om meer aansluiting te houden op de snelle ontwikkelingen in de samenleving. Wij noemen dat Het Nieuwe Melden. We willen meldkamers bouwen en ontwikkelen die toekomstvast zijn. Innovatie en doorontwikkeling staan voor 2017 daarom nadrukkelijk op de agenda. We moeten en kunnen veel meer halen uit het proces van de melding van de burger tot de daadwerkelijke inzet van onze hulpdiensten.

Zo werken alle disciplines inmiddels aan (pro-actieve) concepten waarmee we proberen “predictive” in plaats van “responsive” te kunnen werken. Burgers kunnen ons nu al heel goed helpen, maar nog beter als we straks bijvoorbeeld ook realtime mee kunnen kijken of luisteren. Doorontwikkelingen zoals multi-intake en 112, maar zeker ook innovaties zoals AML, NMS, direct call  zijn fundamentele stappen hierin. Belangrijk is dat we de centralisten ook de opleidingen kunnen bieden om al deze ontwikkelingen te kunnen blijven volgen om er in de praktijk goed mee om te kunnen gaan.

Vertrouwen behouden én versterken
Samenwerken aan de meldkamer van de toekomst: dat draait vaak en veel om techniek, maar zeker ook om mensen. De mensen die werken bij de betrokken organisaties en de mensen waar we het voor doen; de burger, de met inzet belaste collega’s van brandweer, ambulancezorg, politie en KMAR, en ook u en ik als wij ooit zelf hulp nodig hebben. We leven in een land waarin het vertrouwen van de burgers in de hulpdiensten én de meldingsbereidheid groot is. Per jaar zo’n 2 miljoen keer serieuze meldingen. Dat vertrouwen is een groot goed; het is de basis van onze legitimiteit en die willen we koesteren.
Om dat vertrouwen niet alleen vast te houden maar waar dat kan te versterken, zijn naast de efficiencyslagen die we aan het maken zijn ook vernieuwingen nodig. De maatschappij verandert snel, op allerlei thema’s, zoals technologisch, demografisch, sociaal-cultureel en ook qua veiligheidsbeeld. Die veranderingen vereisen een meldkamerdomein dat in staat is daarop adequaat in te spelen en daarbij aan te sluiten. Ook in 2017 en volgende jaren is dat een grote uitdaging.

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail