Spring naar content

Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie

Laatste update:

De minister van Veiligheid & Justitie heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de realisatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie zal komen (LMO). Met betrokken partijen is dit doel verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord “Meldkamer van de Toekomst” (oktober 2013) waarin de ambities van de betrokken partijen collectief zijn onderschreven. Snel daarna is de kwartiermakersorganisatie aan de slag gegaan. Deze zomer is bij mij het Plan van Aanpak en Ontwerpplan voor de realisatie van de LMO opgeleverd.

Voor besluitvorming over de verdere realisatie heb ik de opdracht gegeven om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. Dit is een beproefde methode voor grote projecten in de publieke sector, waarbij in een week tijd een review wordt uitgevoerd. Aan het einde volgt een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Over de uitkomsten heb ik u al kort geïnformeerd in mijn Kamerbrief “Tussenbericht herijking realisatie Nationale Politie” (23 november 2015 met kenmerk 29628, nr 591). In de bijlage treft u het gehele rapport aan.

De uitkomst van de review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. We moeten een aantal zaken beter organiseren om onze gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig. Lees de hele brief hier. 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail