Spring naar content

Stand van zaken Oost-Nederland (25-02-2016)

Laatste update:

Ondanks wat ‘landelijke wind’ liggen we inhoudelijk op koers naar één meldkamer voor Oost-Nederland in Apeldoorn. Sterker nog, door de landelijke heroriëntatie komen de organisaties in de regio’s meer aan het roer en gaat er meer van ons, in de regio, verwacht worden. Vanuit deze gedachte is in februari een tweedaagse Oost-Nederland georganiseerd, voor en door de mensen uit Oost. Hoe staan we er nu voor?

Landelijke heroriëntatie

Er is landelijk veel te doen over het project LMO, dat heb je ongetwijfeld gehoord of gelezen in de media. Eind 2015 vond er een zogeheten gateway review plaatsgevonden over de voortgang van de LMO. In de reviews zijn adviezen gegeven over hoe aan de realisatie van de LMO realistisch en beter vorm moet worden geven.

De voorzitter van de landelijke bestuurlijke regiegroep, de heer Gaastra, schreef eind januari 2016 een brief aan alle ondertekenaars van het transitieakkoord over het vervolg van de LMO. Deze ‘heroriëntatie’ komt in hoofdlijnen op het volgende neer:

  • Het einddoel, de realisatie van één landelijke meldkamer met maximaal tien meldkamerlocaties onder beheer (denk aan: ICT en huisvesting) van de politie blijft overeind.
  • Het LMO project komt onder landelijke aansturing van de politie.
  • De regio’s krijgen meer invloed op de regionale samenvoeging, omdat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de veiligheidsregio’s blijft.
  • Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of de eerder afgesproken taakstelling nog haalbaar is en in welk tempo.
  • De pilot multi-intake gaat door, weliswaar in een simulatieomgeving.

Alle partijen zijn het erover eens dat er een andere aansturing op het landelijke meldkamer project nodig is. Daarvoor worden nieuwe landelijke kaders geschreven. Het is de bedoeling dat deze kaders met de veiligheidsregio’s, regionale ambulancediensten, KMar en de politie worden besproken en dat deze verschillende partijen achter de kaders staan. Daarom wordt in gezamenlijkheid aan een voorstel geschreven.

Wat betekent dit voor Oost?

Voor ons inhoudelijk proces in Oost-Nederland verandert er absoluut niets. Uit de eerste analyse blijkt dat de heroriëntatie geen gevolgen heeft voor onze planning. Wij gaan verder met het bouwen aan onze meldkamer en daarbij focussen we op de samenwerking en uiteindelijk op het samenwonen in Apeldoorn. Gezien de landelijke ontwikkeling waarbij de verantwoordelijkheid voor de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland bij de veiligheidsregio’s blijft zal wel worden gekeken of de huidige projectstructuur op deze verantwoordelijkheid moet worden aangescherpt.

Tweedaagse Oost-Nederland

Zoals gezegd werken we in Oost-Nederland verder aan de nieuwe meldkamer. Op 16 en 17 februari kwamen collega’s uit Oost bij elkaar om kennis te maken, visies uit te wisselen en een basis te leggen voor het plan van aanpak voor Oost-Nederland. Het plan van aanpak wordt verder uitgewerkt, met de werkgroepen, en zal worden besproken met de klankbordgroepen. Het waren twee inspirerende dagen waarbij veel positieve energie is vrijgekomen.  Meer informatie over de tweedaagse lees je hier.

Wat wordt het nieuws?

In de volgende nieuwsbrief van april hopen we meer te kunnen vertellen over de uitkomsten van het veiligheidsberaad van 18 maart en over de huisvesting Oost-Nederland.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail