Spring naar content

Samenwerkingsovereenkomsten Meldkamer Bergen op Zoom ondertekend

Laatste update:

Dinsdag 30 augustus zijn de ontwikkel- en gebruiksovereenkomsten van de nieuw te bouwen gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom ondertekend door Gerrit den Uyl, waarnemend directeur Politiedienstencentrum van de politie en Peter Noordanus en Jan Lonink als voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden – en West-Brabant en Zeeland. Deze ondertekening gebeurde in het bijzijn van mevrouw Astrid Raaphorst, programma directeur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie met de aandachtsgebieden Meldkamer, C2000 en 112.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten hebben politie en de beide veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. (RCC MWB). De koopovereenkomst van de grond was vorige maand al ondertekend door de politie en de gemeente Bergen op Zoom.

De nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en het RCC MWB worden ondergebracht in het nieuwe politiepand wat komt te liggen in de spoorzone van Bergen op Zoom nabij het station. Het pand zal in de toekomst eveneens voor de politie huisvesting bieden aan onder andere het districtskantoor De Markiezaten, het basisteam Bergen op Zoom en het Regionaal Service Centrum (RSC). In oktober gaat de architect aan de slag om het structuurontwerp verder uit te werken op basis van het vastgestelde eisenpakket.

Deze ondertekening is een belangrijke mijlpaal voor dit project en betekent een nieuwe fase in de samenwerking in opmaat naar een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer. Oplevering van het politiepand inclusief de gemeenschappelijke meldkamer wordt in het 4e kwartaal van 2019 verwacht. Het RCC Zeeland blijft overigens in de toekomst gevestigd in Zeeland.

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. De 22 huidige regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Eén van de tien meldkamerlocaties is Bergen op Zoom. Hier gaan de meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant op termijn samen. Het Ministerie van V&J is samen met de Veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de landelijke samenvoeging naar 10 gemeenschappelijke meldkamers.

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail