Spring naar content

Stand van zaken pilot multi-intake

Laatste update:

De afgelopen periode is er veel gebeurd binnen het project pilot multi-intake. Het projectteam is de afgelopen maanden druk geweest om op basis van bijna 40 verschillende casussen en scenario’s protocollen uit te werken om de pilot te kunnen uitvoeren. Ook heeft het projectteam samen met de disciplines gewerkt aan het formuleren van criteria die in de pilot worden getoetst. Daarnaast loopt er een inkooptraject voor een tijdelijke softwaretool om de pilot te kunnen uitvoeren.

Latere start

De pilotfasen multi-intake starten later dan voorzien. Om de pilot uit te voeren is een tijdelijke softwaretool randvoorwaardelijk. De uitvraag en inkoop voor deze tijdelijke tool heeft vertraging opgelopen, waardoor de pilot later van start gaat. De tool zal eind dit jaar beschikbaar zijn. Op dat moment wordt de softwaretool gereed gemaakt en gevuld met de verschillende protocollen. De verwachting is dat begin 2016 dit gereed is en de pilot kan starten.

Selectie centralisten

De eerste fase van de pilot zou starten in december, dat zal nu begin 2016 worden. De afgelopen periode hebben veel centralisten zich aangemeld om mee te werken aan de pilot. Zodra er meer inzicht is in de exacte planning zullen deze mensen bericht krijgen of zij zijn geselecteerd. De disciplineprojectleiders zullen vervolgens met de betreffende leidinggevende contact hebben om de deelname aan één van de drie pilotfasen rooster-technisch mogelijk te maken. Mocht je je hebben opgegeven en vragen hebben, neem dan contact op met je leidinggevende. 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail