Spring naar content

Op weg naar een nieuwe meldtafel

Laatste update:

Woensdag 8 april is er een workshop georganiseerd rond het concept Functioneel Programma van Eisen (FPvE) voor een nieuwe meldtafel. De workshop is druk bezocht, er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. Het was een bont gezelschap waar centralisten, medezeggenschap, veiligheidsregio’s en disciplines met elkaar hebben gekeken naar het concept FPvE voor de meldtafel.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=kDOnylRlObA

Concept Functioneel Programma van Eisen Meldtafel

Het concept FPvE is op basis van een eerste opzet en interviews met verschillende partijen en betrokken meldkamerfunctionarissen uitgewerkt door Ineke Draisma van VHP (een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen van hoogwaardige omgevingen waarin mensen optimaal kunnen presteren). In verschillende subgroepen is er door de collega’s vanuit onder andere de regio’s Rotterdam, Dordrecht, Maastricht, Den Bosch, Soest, de kwartiermakersorganisatie LMO (KLMO), het Landelijk Overleg Medezeggenschap Meldkamers (LOMM) en inkopers vanuit Rotterdam en politie met elkaar gekeken of alle functionele eisen en wensen voor een nieuwe meldtafel goed beschreven zijn in het concept FPvE.

Aftrap

De aftrap werd gedaan door de domeinmanager KLMO Huisvesting en Inrichting (H&I), Peter Rosenkrantz:  “vandaag willen we met elkaar vanuit onze gezamenlijke kennis en praktijkervaring de functionaliteit bedenken waar een goede meldtafel voor onze meldkamers aan moet voldoen. Een robuuste meldtafel, waaraan we het belangrijke werk dat we doen goed en prettig kunnen uitvoeren.”

Subgroepen

Het is belangrijk dat in deze bijeenkomst duidelijk werd of alle eisen voor een nieuwe meldtafel goed beschreven stonden of dat er nog zaken waren zijn die ontbraken. Onder leiding van VHP is er in subgroepen aan de volgende thema’s gewerkt:

  1. Algemeen concept meldtafel
  2. Benodigde flexibiliteit in maatvoering (niet overal is hetzelfde aantal vierkante meters vloeroppervlak beschikbaar
  3. Apparatuurkast voor de meldtafel (indien gewenst vanuit het ICT-concept)
  4. Relevante ARBO- en andere wettelijke normen
  5. Gebruikerseisen m.b.t. werkblad, beenruimte, bevestiging beeldschermen
  6. Gebruikerseisen m.b.t. apparatuurkast, bekabeling
  7. Afwerking en kwaliteit
  8. Gewenste opties

Nadat er in de subgroepen uitvoerig is gekeken naar deze thema’s zijn de belangrijkste commentaren per groep op thema plenair gepresenteerd.

Enthousiast en betrokken

Zowel de deelnemers als de organisatoren kijken terug op een zeer succesvolle dag, die in een open en positieve sfeer is verlopen.

“In lijn met de bedoeling van het Transitieakkoord zijn we samen een mooi proces van afstemming en instemming aan het volgen voor een nieuwe meldtafel, waarbij vandaag een essentiële stap was. Ik ben onder de indruk van alle do’s-and-dont’s die onze workshop voor de nieuwe meldtafels heeft opgeleverd. Daar gaan we in de meldkamers straks veel profijt van hebben. ”, aldus Peter Rosenkrantz, manager Huisvesting & Inrichting KLMO

Projectleider H&I van het project “samenvoeging meldkamers Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland Zuid (ZHZ)”, Marien van Wijngaarden vatte het als volgt samen: “ Het was een zeer geslaagde middag, waarbij ik vooral onder de indruk was van het enthousiasme en betrokkenheid van de collega’s uit verschillende regio’s, vanuit het land en ook nog eens uit alle kolommen. Dit bewijst maar eens dat we echt gezamenlijk aan één landelijke meldkamer kunnen en willen werken.”

Vervolg proces

De input van de workshop leidt tot een aangescherpt FPvE. Met de definitieve vaststelling door de stuurgroep KLMO voor de zomer start het traject van aanbesteding. In het najaar is de verwachting dat er een aantal mock-ups (showmodellen) van meldtafels voor beoordeling kunnen worden gepresenteerd. Om te helpen bij het keuzeproces wordt daartoe aan alle betrokken regio’s gevraagd om een klein team als afvaardiging de mock-ups te laten bekijken. De resultaten daarvan worden in de gunning meegenomen. De verwachting is dat in het najaar deze gunning plaats vind. Per meldkamer kan er dan nog maatwerk worden geleverd op het punt van bijvoorbeeld de maatvoering van de meldtafel. Deze wordt bepaald door het beschikbare aantal vierkante meters per tafel, de positionering van de tafels in de ruimte en de specifieke wensen m.b.t. aantal en grootte van de beeldschermen.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail