Spring naar content

Meldkamer Rotterdam sluit als eerste aan op landelijke ICT infrastructuur van de LMO

Laatste update:

Als eerste samengevoegde meldkamer zal Rotterdam in het najaar van 2017 aansluiten op de landelijke ICT/IV voorzieningen (rekencentrum) van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Voor de LMO is dit een belangrijke stap op weg naar een landelijke gestandaardiseerde infrastructuur waar op termijn alle tien samengevoegde meldkamers op worden aangesloten. Voor Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid betekent dit dat hiermee de samenvoeging van hun meldkamers volgens planning wordt gerealiseerd.

Dat heeft de minister van Veiligheid en Justitie (V&J), maandag 1 juni afgesproken met de voorzitters van de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond, de korpschef Nationale Politie en de landelijk kwartiermaker LMO. 

Voor de besturen van de beide veiligheidsregio’s betekent het besluit een koerswijziging van hun eerdere plannen, waarin nog werd uitgegaan van een eigen lokale infrastructuur.

Ontwerp en planning

Op hoofdlijnen betekent de nieuwe afspraak dat de minister zorg draagt voor de financiële randvoorwaarden, de politie tijdig de landelijke ICT infrastructuur oplevert en de koppeling met de meldkamer Rotterdam, de kwartiermaker LMO zorgt voor ontwerp en planning van de landelijke ICT/IV voorziening en de beide veiligheidsregio’s zorgen voor voldoende capaciteit en expertise om de aansluiting van de meldkamer Rotterdam op de landelijke infrastructuur van de LMO mogelijk te maken. 

De kwartiermaker LMO en de regionale stuurgroep Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid werken de afspraken nader uit.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail