Spring naar content

Tussentijdse effectmeting imago & campagne ambulancezorg

Laatste update:

Ambulancezorg Nederland heeft een tussentijdse effectmeting uit laten voeren naar het imago van ambulancezorg. Daaruit blijkt onder andere dat de meldkamercentralist Ambulancezorg meer wordt gewaardeerd. Hieronder een korte samenvatting. Voor het hele artikel en het onderzoek kunt u meer informatie vinden op de website van Ambulancezorg Nederland.

De publiekscampagne 'De mensen van de ambulance' loopt inmiddels een jaar. Op basis van drie hoofdthema’s (Als je 112 belt, In het verkeer & Bij zorgverlening) ontvangt het publiek via verschillende communicatiekanalen tips en informatie over ambulancezorg. Ambulancehulpverleners zijn zelf het boegbeeld van de campagne.

Wat viel op in de onderzoeksresultaten?

De resultaten van de tussentijdse effectmeting zijn inmiddels definitief. Hieronder leest u twee in het oog springende punten:

  • In 2012 bleek al uit het imago-onderzoek ambulancezorg dat Nederland een zeer positieve houding heeft tegenover ambulancehulpverleners. Daar waren we als sector trots op. In 2014 is dit echter zelfs nog verder verbeterd! In 2012 beoordeelde 73% van Nederland ambulancehulpverleners als zeer positief, in 2014 is dit maar liefst 83%. Het kennisniveau over ambulancezorg is stabiel gebleven.
  • Een kwart van Nederland heeft de campagne inmiddels gezien, met name via massacommunicatie. De campagne heeft positieve effecten. Een paar voorbeelden: mensen die de campagne kennen zijn nog positiever geworden over ambulancezorg dan mensen die de campagne niet kennen. Ze hebben meer vertrouwen gekregen in ambulancezorg en beoordelen met name de meldkamercentralist ambulancezorg veel hoger. Ook is het kennisniveau over ambulancezorg van deze groep mensen veel beter.

Lees meer over het onderzoek op de website van Ambulancezorg Nederland.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail