Spring naar content

Werving pilot centralisten gestart

Laatste update:

Voor het uitvoeren van de pilot Multi-intake zijn we landelijk op zoek naar zo’n 100 centralisten die in de verschillende fases in de pilot willen participeren. De pilot kent drie fasen die starten in december 2015, januari en februari 2016. De projectleiders vanuit de verschillende disciplines zullen de komende weken de pilot centralisten werven voor een bijdrage aan de eerste fase van de pilot.

Wat vragen we van je?

Voor je kunt meedoen aan de pilot volg je een training van een dag. Deze dag word je meegenomen in de opzet van de pilot en het systeem dat wordt gebruikt. Vervolgens word je gevraagd een dag mee te werken aan de pilot. Naast deze pilot-deelnemers, zullen er ook een aantal centralisten worden gevraagd om deel te nemen aan alle drie de fases binnen de pilot in verband met de onderzoeks-opzet van de pilot.

Nu zijn we opzoek naar centralisten die mee willen doen aan de eerste fase van het onderzoek in december 2015. De werving hiervoor loopt tot eind september 2015.

Waar kun je je aanmelden?

In een eerder bericht werd opgeroepen om je direct bij de projectleiders aan te melden. Een flink aantal collega’s heeft dit inmiddels gedaan. Vanaf nu willen we je daarom verzoeken je via je leidinggevende aan te melden. De projectleiders zullen vervolgens in afstemming met de leidinggevenden de selectie van de pilot centralisten maken. Let wel, niet iedereen die zich aanmeldt, zal mee kunnen doen aan de pilot. Het is belangrijk dat er een representatieve vertegenwoordiging is van centralisten binnen de pilot, zoals de verdeling van de regio’s en de disciplines.

Vragen over de pilot kun je richten aan de projectleiders:

Waarom een pilot Multi-intake?

Op de tien meldkamerlocaties van de Landelijke Meldkamerorganisatie wordt straks gewerkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Een belangrijk doel hiervan is burgers in nood zoveel mogelijk in het eerste contact helpen. Daarvoor moet het intake- en uitgifteproces op de meldkamer optimaal worden ingericht. Om dit te kunnen realiseren wordt in een simulatie omgeving eind dit jaar begonnen met een multi-intake pilot. Momenteel zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.

De pilot multi-intake maakt duidelijk of en in hoeverre mono-protocollen kunnen worden doorlopen door een multi-centralist. Daarnaast wordt inzichtelijk waar in het intakeproces informatie uitgewisseld moet worden, zodat elke discipline zijn eigen verantwoordelijkheid kan waarmaken. De pilot levert ook informatie op over de competenties waarover een multi-centralist moet beschikken en welke opleiding daarvoor nodig is.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail