Spring naar content

Raad Brandweercommandanten stelt drie brandweerstandaarden meldkamer vast

Laatste update:

Vrijdag 11 december 2015 heeft de raad brandweercommandanten drie standaarden vastgesteld die voor de brandweer nodig zijn om in de nabije toekomst te werken als één landelijke meldkamer. Het zijn standaarden voor materieelnummeringssystematiek brandweer, materieeltypering, inzetrollen en materieeltypenummering brandweer en voor functietypering brandweer. De standaarden zijn van betekenis voor de inrichting van een soepel werkproces voor de centralist.

Veiligheidsregio’s geven samen met de kwartiermaker Meldkamer Brandweer en Multi-Opschaling uitvoering aan een zogenoemde ‘standaardisatieagenda'. Deze agenda bevat activiteiten voor de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie. De komende jaren worden onder regie van de Kwartiermaker nog tientallen van deze (gedetailleerde) standaarden ontwikkeld en ingevoerd. Hier is meer informatie te vinden.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail