Spring naar content

Interview regionaal kwartiermaker Henk Janssen

Laatste update:

In dit interview maken we kennis met Henk Janssen. Henk is onze regionaal kwartiermaker van de nieuwe meldkamer in Oost- Nederland.

Henk Janssen

Henk is 57 jaar en heeft veel ervaring opgedaan binnen de verschillende disciplines. Begin 2015 is hij aangesteld als regionaal kwartiermaker. “Het is allemaal begonnen met het tekenen van het transitieakkoord en de aanstelling van de 10 regionale kwartiermakers. Voor mij stonden de afgelopen maanden in het teken van ‘verkennen’ en het inrichten van de projectorganisatie. De eerste stappen zijn gezet om alle partijen bij elkaar te brengen. Het is belangrijk om de juiste personen aan tafel te hebben, zodat de collega’s zich ook herkennen in het ontwerp,” aldus Henk.

“Ik heb altijd affiniteit met de meldkamer gehad en ben een mensen-mens die graag met anderen deze opdracht wil realiseren. Als kwartiermaker is het mijn rol om de olie in de machine te zijn. Ik heb wellicht het geluk dat ik bij de politie, brandweer, ambulance en gemeente gewerkt heb en daardoor ook de taal spreek. Deze ervaring en inhoudelijke kennis neem ik mee in mijn rol als kwartiermaker. Want ja, als je nooit gestroopt hebt dan kun je ook geen jachtopzichter worden.”

Terugblik 2015 en vooruitblik

Planning komende jaren

“2015 stond in het teken van verkenning, in 2016 gaan we met elkaar het proces verder ontwerpen en vorm geven. De visies van de brandweer en politie zijn dit jaar gepresenteerd. De ambulancezorg gaat hun visie in januari 2016 presenteren. Dat is een mooie eerste stap om met de verschillende partijen samen naar de inhoud te kijken. Komend jaar gaan we op basis van deze inhoud met elkaar verder het gesprek aan en scheppen we de randvoorwaarden om samen te kunnen bouwen aan een meldkamer van de toekomst.”

In samenwerking zelf onze richting bepalen

“Een belangrijke verandering van afgelopen jaar is dat er een omslag is gemaakt bij de landelijke kwartiermakersorganisatie (K-LMO) van het ‘blauwdruk’ denken naar het ontwikkelmodel. Dus in plaats van allerlei eisen op te leggen van zo gaan we het doen, is het nu aan de regio’s en disciplines om in samenwerking met de landelijk club onze meldkamer vorm te geven. Daardoor komt de regio steeds meer in de lead. Zo zijn we in Oost-Nederland gestart met het verkennen van de inhoud op het gebied van bijvoorbeeld personeel, ICT, producten en diensten (een aantal pilots) en organiseren we begin 2016 een 2-daagse. Voor deze 2-daagse zijn alle collega’s uit de verschillende werkgroepen uitgenodigd. Samen gaan we aan de slag om onze visies om te zetten naar een concreet plan van aanpak. Dit gaat leiden tot een aantal concrete opdrachten. Bij de uitwerking roepen we de hulp in van meer collega’s.”

2019?

“In Oost-Nederland gaan we bouwen aan onze meldkamer en daarbij focussen we op de samenwerking. Capaciteit en roosterdruk dwingt ons ook om deze stap te zetten. Dit geldt niet alleen voor de centralisten, maar ook voor de collega’s van beheer. Daarnaast staat het nog steeds in de planning; in 2019 gaan we samenwonen in Apeldoorn!”

Grote wijzigingen

Henk is zich er goed van bewust dat de LMO voor veel collega’s grote gevolgen heeft. “Dit betreft niet alleen de collega, maar vaak ook zijn of haar gezin. Mensen moeten verder reizen en krijgen nieuwe collega’s. Ook voor de collega’s van beheer staan er grote veranderingen op de planning. Zij gaan straks over naar de landelijke meldkamer organisatie en komen in dienst van de politie. Natuurlijk begrijp ik dat niet iedereen staat te juichen en dat er wellicht zorgen zijn. Ik heb daar veel begrip voor. Dit komt wellicht ook voort uit het feit dat nog niet alles duidelijk is. Ik zie oprecht wel de grote kans die het ontwikkelmodel ons biedt om zelf richting te geven aan het proces. Doe hier zelf ook aan mee en zoek aansluiting bij één van de werkgroepen. Denk mee aan je eigen meldkamer door bijvoorbeeld mee te praten over ICT, inrichting of huisvesting. Via je leidinggevende kun je je aanmelden.”

Stift"Denk mee en breng je ervaring in bij één van de deelonderwerpen om zo samen te komen tot een meldkamer waar we trots op kunnen zijn!"

Gesprek aangaan met respect voor verschil

“Het is voor ons de grote uitdaging om de verschillende partijen en belangen bij elkaar te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan op basis van de inhoud. Iedereen heeft zijn eigen belangen, maar op de inhoud kunnen we elkaar vinden. Uiteraard met respect voor de verschillen. Samen mogen we een prachtige meldkamer realiseren, dit kan alleen maar met de betrokkenheid van een ieder. Voor mij zijn de twee belangrijkste partijen de centralisten en de collega’s van beheer. Zij staan centraal! Ik hoop dat we met elkaar straks ook echt trots kunnen zijn op onze meldkamer.”

Namens de hele projectorganisatie wenst Henk Janssen alle meldkamercollega’s prettige feestdagen toe en voor degenen die dan zorg dragen voor de meldkamer, een rustige dienst gewenst.

Op een goede samenwerking in 2016!

Dinanda Fidder, werkgroep communicatie

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail