Spring naar content

Einddoel Landelijke Meldkamerorganisatie wordt scherper

Laatste update:

Samen met de regio’s, disciplines en het ministerie zet de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) belangrijke stappen richting het einddoel: één effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien locaties die optimaal functioneren als informatie- en communicatieknooppunt tussen burger en hulpverlener, in reguliere én opgeschaalde situatie.

Onlangs zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en het landelijk kader om dit te bereiken, aangeboden aan de Regiegroep LMO, waarna de achterban kon reageren. De gemaakte opmerkingen brengen scherpte in het toekomstbeeld van de LMO en zorgen voor een goede dialoog. Lees het hele artikel in "De Veiligheidsregio" van december 2014. 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail