Spring naar content

Sleutel ROC overgedragen, nieuwe meldkamer opgeleverd

Woensdagmiddag 24 mei kreeg directeur Risico & Crisisbeheersing Annemarie van Daalen uit handen van projectleider Samenvoeging Meldkamers Sjaak Seen officieel de sleutel van het Regionaal Operationeel Centrum (ROC) uitgereikt. Tegelijkertijd was dit ook het moment om officieel stil te staan bij de overdracht van de nieuwe meldkamer aan het samenvoegingsproject.

sleuteloverdracht

 

 

 

 

 

 

Dit moment markeert de voortgang die het project Samenvoeging heeft. Tot nu toe loopt het project volgens planning en vindt de samenvoeging zoals afgesproken op 21 november 2017 plaats. Dit is een knappe prestatie van alle partners binnen het project omdat het proces veel afhankelijkheden kent buiten de invloedssfeer.

Proosten