Spring naar content

Samenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond op 15 mei

De meldkamers van Dordrecht en Rotterdam voegen op dinsdag 15 mei 2018 samen. De reservedatum is dinsdag 29 mei 2018. Dat besloot de stuurgroep Samenvoeging Meldkamers op 18 december nadat alle partijen groen licht gaven voor de haalbaarheid om het bestaande C2000 in te bouwen in de landelijke LMO-ICT.

In eerste instantie maakte het nieuwe C2000 onderdeel uit van de LMO-ICT
waarop de nieuwe meldkamer in Rotterdam aangesloten wordt. Er kon niet
eerder samengevoegd worden voordat dit gerealiseerd werd. Omdat het
Ministerie van JenV de invoering van het nieuwe C2000 herhaaldelijk uitstelde,
verkenden experts van het project Samenvoeging, LMO en JenV een aantal
alternatieven. De meest voor de hand liggende optie was om in de landelijke
LMO-ICT het bestaande C2000 op te nemen. Na onderzoek bleek dit dus ook
haalbaar en besloot de stuurgroep om voort te gaan met dit traject.