Spring naar content

Onderzoek naar biodynamisch licht in de nieuwe meldkamer Rotterdam

In de nieuwe meldkamer in Rotterdam is biodynamisch licht aanwezig. Het is voor het eerst dat deze verlichting wordt gebruikt in een meldkameromgeving. Daarom voert het bedrijf FluxPlus met ingang van 9 november een onderzoek uit naar het effect van dit licht op de gezondheid, het welzijn en de tevredenheid van de meldkamermedewerkers.

bediening biodynamisch licht

 

 

 

 

 

 

Al enige tijd wordt in medisch-biologisch onderzoek aandacht besteed aan de invloed van slapen en waken en licht en donker op de werking van de hersenen. Sinds de ontdekking van speciale zenuwverbindingen van het oog naar de biologische klok is gebleken dat licht het 24-uurs verloop van een groot aantal lichamelijke en geestelijke processen stuurt. Met biodynamische verlichting is het mogelijk om deze processen te beïnvloeden. Dit moet leiden tot een verbeterde stemming, prestatie, alertheid en concentratie en afname van de vermoeidheid.

Het onderzoek naar het biodynamische licht in de meldkamer meet het effect daarvan tijdens de 24-uursdienst. FluxPlus voert het onderzoek uit bij 30 medewerkers van de meldkamers ZHZ en RR. Het bestaat uit een nul-meting in de bestaande meldkamers en een aantal vervolgmetingen in de nieuwe meldkamer. In alle onderzoeken stelt FluxPlus dezelfde vragen om ze met elkaar te kunnen vergelijken. De onderzoeken bestaan uit een korte introductiebijeenkomst, korte interviews, invullen van beknopte vragenlijsten en een week dragen van een aktiehorloge.