Spring naar content

“Een prachtige kans om mee te bouwen aan een nieuwe Landelijke Meldkamerorganisatie”

Sjaak Seen, regionaal kwartiermaker Meldkamer Rotterdam: “Deze klus is een prachtige kans om mee te bouwen aan een nieuwe Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) en daarin de nieuwe meldkamer Rotterdam positie te geven. Deze klus geeft mij veel energie. Ik wil graag samen met de collega’s van mijn projectorganisatie, de kwartiermakersorganisatie LMO (KLMO) en betrokken regionale en landelijke partners een meldkamer(organisatie) met professionele en betrokken medewerkers en moderne middelen neerzetten die een centrale rol vervult bij burgers in nood.“

Eerste traject afgerond

“Sinds 2012 ben ik op verzoek van de toenmalige korpschef van de politie Rotterdam Rijnmond (nu chef politie - eenheid Rotterdam) en de directeuren van de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid gestart als algemeen projectleider. Samen met een projectteam hebben we de voorbereidingen in gang gezet om te komen tot de samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Rotterdam-Rijnmond en Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) Zuid-Holland Zuid (van Politie-Brandweer en Ambulancedienst). Dit voorbereidende traject is in het najaar van 2014 afgerond.”

“Als regionale kwartiermaker is mijn rol om samen met de projectorganisatie samenvoeging Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, de regionale partners en de collega’s van de KLMO een nieuwe geïntegreerde meldkamer op de locatie Rotterdam te realiseren die op 8 augustus 2017 operationeel gereed moet zijn. Tijdens dit proces wil ik vooral de brug vormen met en tussen alle betrokken partners.”

Wie ik ben

“Ik ben werkzaam bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Naast mijn rol als regionale kwartiermaker locatie Rotterdam ben ik samen met vijf andere collega’s van de politie-eenheid Rotterdam en veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond operationeel leider. Ook ben ik Commandant Staff and Support Group van het Urban Search and Rescue Team (USAR.NL). Dit team treedt nationaal en internationaal op bij calamiteiten als instortingen van gebouwen en aardbevingen. Voor de United Nations Disaster and Coordination (UNDAC) ben ik teammember bij de Verenigde Naties (VN OCHA). Een UNDAC member kan bij  rampen en crisis wereldwijd door de VN opgeroepen en ingezet worden om de coördinatie van de Internationale Humanitaire Hulpverlening in dat getroffen land te doen.