Spring naar content

Directie en management meldkamers trekken voortaan samen op

Zowel de directies als ook de managementteams van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond gaan voortaan samen onderweg naar de meldkamer Rotterdam. Vanaf nu geven zij samen leiding aan beide huidige meldkamers.

Na de samenvoeging die naar verwachting in november 2017 komt, blijven het Gezamenlijk Directorium en het Gezamenlijk MT de leidinggevende gremia. Hiermee is een belangrijke stap gezet om te komen tot de nieuwe meldkamer Rotterdam waar alle partners van beide regio's samenwerken. De verantwoordelijkheden blijven gelijk. Iedere directeur en manager blijft verantwoordelijk voor de eigen kolom.

Gezamenlijk Directorium

Gezamenlijk directorium

 

 

 

 

 

 

Carlo Post trapt met snijden van de taart het eerste Gezamenlijk Directorium af

Het Gezamenlijk Directorium vergadert één keer per twee maanden en bestaat uit:

 • Carlo Post (voorzitter  en algemeen directeur VR ZHZ)
 • Arjen Littooij (Algemeen Directeur VRR en Directeur meldkamer RR)
 • Peter Homminga (Directeur meldkamer ZHZ)
 • Helmoed Wierda (eenheidsleiding politie Rotterdam)
 • Jolanda Trijselaar (Directeur Brandweer VRR)
 • Anton Slofstra (Directeur Brandweer ZHZ)
 • Hans Janssen (Directeur RAV ZHZ)
 • Arie Wijten (Directeur AZRR)
 • Sjaak Seen (Regionaal Kwartiermaker LMO)
 • Marjolijn Westerdijk (Hoofd Bedrijfsvoering en secretaris)

In het Gezamenlijk Directorium komen kolomoverstijgende onderwerpen aan de orde. Het gaat dan om zaken die minstens twee kolommen betreffen op zowel strategisch, beheersmatig als operationeel niveau. Op 24 januari vergaderde het Gezamenlijk Directorium voor het eerst. Zij tekende tijdens de vergadering het instellingsbesluit wat gevierd werd met taart. Andere onderwerpen waren het jaarverslag 2016 van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond, de begroting 2017 van de meldkamer Zuid-Holland Zuid en het project Samenvoeging Meldkamers.

Gezamenlijk MT Meldkamers (tijdelijke situatie)

Gezamenlijk MT

 

 

 

 

 

 

De MT-leden bij de eerste meeting

Het Gezamenlijk MT bestaat uit:

 • Ton Heesen (sectorhoofd DROC)
 • Sharif Abdoel Wahid (plv sectorhoofd DROC)
 • Ronald Commijs (Teamchef DROC)
 • Marjolijn Westerdijk (Hoofd Bedrijfsvoering)
 • Henry Oudshoorn (manager MKA/MKB)
 • Henri Schipper (tijdelijk manager GMC)
 • Richtje Kant (teamleider MKA GMC)
 • Robert du Pree (teamleider MKB VRR)

Het Gezamenlijk MT bespreekt tactische en operationele zaken die kolomoverstijgend zijn. Ook deelt zij onderling de ontwikkelingen en zorgpunten. Zij vergaderde voor het eerst op 26 januari.