Spring naar content

"De unieke situatie van Noord-Nederland"

Marjan van Ewijk, regionaal kwartiermaker Meldkamer Noord-Nederland: “Ik ben naast regionale kwartiermaker ook Hoofd Multidisciplinair van de meldkamer voor Friesland, Groningen en Drachten. Een taak die goed past bij de rol van regionaal kwartiermaker."

"Meldkamer Noord-Nederland is al samengevoegd en werkt sinds november 2011 al werk voor de 3 noordelijke veiligheidsregio’s, de politie Noord-Nederland en de 3 RAV-en. De uitdaging voor mij ligt  vooral in het bevorderen van de samenwerking, de meldkamer gereed maken voor overdracht van de organisatie aan de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) en het meedenken in de ontwikkeling van de LMO.”

Samenwerking als specialiteit

“Ik zie het als mijn kerntaak om de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de meldkamer te bevorderen, door te zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Deze transitie wil ik vooral samen met de mensen doen. Ik sta voor transparantie en ook altijd voor leren van wat wel en niet werkt.” 

Wie ik ben

“Voordat ik bij de Meldkamer Noord-Nederland in dienst trad, heb ik bij diverse organisaties en adviesbureaus gewerkt. Ik ben ervaren in het begeleiden van fusies, herindelingen en samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties. Dit heb ik gedaan bij onder andere organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en de politie Noord-Nederland.”

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op