Spring naar content

Veelgestelde vragen

Er zijn veel vragen over wat er de komende tijd gaat gebeuren met betrekking tot de vorming van de nieuwe meldkamer Noord-Holland. De meeste vragen proberen we hier te beantwoorden.

Meldkamer Noord-Holland

Wat is de locatie van de Meldkamer Noord-Holland?
De  meldkamer is gevestigd aan de Zijlweg 200 in Haarlem. Het pand was eerder al de locatie van de meldkamer Kennemerland. Op 14 mei 2019 is de Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de MK NH.

Wie zitten er allemaal in de Meldkamer Noord-Holland?
De Meldkamer Noord Holland biedt plaats aan de volgende organisaties: 

De Meldkamer Ambulance voor Zaanstreek-Waterland blijft nog even gehuisvest in Amsterdam en wordt later dit jaar ingevoegd. ​​​​​​Ook de Koninklijke Marechaussee zal op een later tijdstip  aansluiten bij de Meldkamer Noord-Holland. 

Waarom moest het pand verbouwd worden?
Een grootschalige verbouwing was noodzakelijk om het pand geschikt te maken voor de geplande samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee die onderdeel gaan uitmaken van de meldkamer Noord-Holland. 

Wat betekent het samengaan van de meldkamers voor de inwoners van Noord-Holland in het algemeen?
- De burger wordt zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen doordat direct wordt gevraagd wat er aan de hand is in plaats van wie de burger wil spreken.
- De burger wordt overal op eenduidige wijze geholpen.

De meldkamer Noord-Holland staat voor betere dienstverlening’, wat houdt deze betere dienstverlening in? 
Omdat we behoren tot één landelijk netwerk van meldkamers werken we op gestandaardiseerde wijze en wordt de burger altijd en overal op dezelfde manier geholpen.
Er ontstaat een virtuele meldkamer, zodat bij eventuele storingen en piekbelasting kan worden uitgeweken naar een andere locatie. Hierdoor is de meldkamer optimaler te bereiken.

‘Snellere afhandeling van de noodhulpvraag van het publiek door optimale samenwerking’, wat is er veranderd waardoor de afhandeling sneller gaat?
De meldkamer Noord-Holland bedient een geografisch groter gebied dan de afzonderlijke meldkamers voorheen deden. Hierdoor zijn grenzen verdwenen en dit scheelt tijd. De meldkamers hoeven nu niet meer eerst onderling contact te leggen en incidenten over te dragen maar kunnen nu direct hulp verlenen.

Continue bereikbaarheid van de meldkamers’:  was de oude meldkamer niet altijd bereikbaar?
Ook de ‘oude’ meldkamers waren in principe continu bereikbaar. Echter, de bezetting op die meldkamers was veel kleiner en dat betekende dat het eerder voorkwam dat alle medewerkers in gesprek waren. In de huidige situatie is én de bezetting veel groter (waardoor de kans dat iedereen in gesprek is , kleiner wordt) én maken we onderdeel uit van een landelijk netwerk van meldkamers  waardoor de meldkamers elkaars werk ook naadloos kunnen overnemen bij grote incidenten of technische verstoringen.

Kennen de medewerkers van de nieuwe meldkamer alle uithoeken van de regio?
Nee, die kennen zij niet allemaal. Dat was in de oude situatie ook al zo. De systemen op de meldkamer (en dan met name de geografische informatiesystemen) ondersteunen de centralisten hierin. Ook moderne technieken zoals AML (Advanced Mobile Location) helpen de centralist en de melder als even niet precies duidelijk is waar de melder zich bevindt.

Wie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe meldkamer Noord-Holland?
Alle disciplines (Ambulancezorg, politie en brandweer) hebben een kwartiermaker aangesteld. Zij zijn samen met de regionaal kwartiermaker, Frank van Herpen, en de ICT-beheerorganisatie verantwoordelijk voor de totstandkoming van de meldkamer Noord-Holland.
De disciplinekwartiermakers zijn:

  • Arjan Nauta (ambulancezorg), 
  • Bert Louissen (politie),
  • Bas van der Meij (brandweer)


Nb: De Koninklijke Marechaussee heeft geen aparte discipline kwartiermaker aangesteld maar is betrokken via de huidige leidinggevenden van het Operationeel Centrum van de KMar.

Wanneer is de meldkamer Noord-Holland gerealiseerd?
Op 14 mei 2019  zijn de diverse onderdelen samengevoegd tot één meldkamer Noord-Holland in Haarlem. De Kmar volgt in een later stadium.

Wat zijn de effecten van de diverse verhuizingen naar Haarlem?
De buitenwereld merkt niets van de verhuizing van de meldkamers naar Haarlem. Voor de dienstverlening naar burgers en aansturing van de hulpdiensten op straat, maakt het niet uit waar de noodoproepen binnenkomen. Op termijn zal de dienstverlening zelfs sneller en efficiënter worden door de intensievere samenwerking en informatiedeling in het netwerk van meldkamers, waarin de meldkamer Noord-Holland één van de tien locaties vormt.

Wat gebeurt er bij een piekbelasting? Redt de  meldkamer Noord-Holland dat dan of is er een uitwijklocatie?
Zie vraag/antwoord over ‘continue bereikbaarheid’.

Is er een verband tussen de ingebruikname van de nieuwe meldkamer in Haarlem en de vernieuwing van C2000?
Nee, de ingebruikname van de nieuwe meldkamer in Haarlem staat los van de vernieuwing van C2000. De vernieuwing van C2000 werd eind vorig jaar uitgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is nog geen nieuwe planning vanuit het ministerie gecommuniceerd.

 

Facilitaire zaken 
 

Waarom komt er speciale verlichting op de nieuwe meldkamer?
In de nieuwe meldkamer komt biodynamische verlichting. Bij biodynamische verlichting wordt het natuurlijke licht nagebootst, dat in de ochtend een blauwere kleur heeft en ’s avonds een wat warmere kleur. De verschillen in kleur en intensiteit zijn van invloed op de hormoonhuishouding waardoor mensen zich slaperig of juist alert voelen. Deze basisverlichting werkt automatisch en is zo geprogrammeerd dat het is afgestemd op de ploegendienst van dat moment.

 

Wat zijn de voordelen van biodynamische verlichting?
Het (langdurig) gebruik van biodynamische verlichting heeft de volgende voordelen:

  • betere stemming,
  • fitter,
  • verbeterde alertheid en 
  • beter slaap / waakritme dan bij traditionele verlichting bij avond-/ en nachtdiensten.