Spring naar content

“Nog beter en efficiënter met elkaar samenwerken”

Henk Vanderlijde, regionaal kwartiermaker Meldkamer Limburg: “Sinds september 2013 ben ik bezig met de voorbereidingen voor het traject samenwerken van de meldkamers Limburg-Noord en Zuid-Limburg in Maastricht. Onlangs heeft de Stuurgroep Meldkamer Limburg hiertoe besloten. Onze inspanningen zijn erop gericht om te bereiken dat de meldkamer Limburg vanaf begin 2016 de mogelijkheid heeft om vanuit één locatie samen te werken. De overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie is dan voor iedereen een logische vervolgstap. Mijn rol is het project te initiëren, de medewerkers te enthousiasmeren, de uitvoering te controleren, draagvlak creëren en de verschillende actoren te verbinden en te informeren.”

Samenwerken wordt dan samenvoegen

“Het project Vorming Meldkamer Limburg kent meerdere fases. Eerst is gekeken naar  mogelijkheden om nog beter en efficiënter met elkaar samen te werken. Samenwerking tussen de vestigingen Venlo en Maastricht en samenwerking tussen de verschillende deelnemers aan de gemeenschappelijke meldkamer is fase 1. In fase 2 gaan we doorontwikkelen naar de LMO. Samenwerken wordt dan samenvoegen. Uiteraard onderhoud ik ook de contacten met het LMO. Dit om te voorkomen dat wij besluiten nemen en/of kosten maken, die niet aansluiten bij de zienswijze of aangegeven kaders van de LMO.”

Wie ik ben

“Sinds 2004 ben ik in verschillende functies werkzaam bij de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Daarvoor heb ik gewerkt bij Defensie, bij het Geologisch Bureau , bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en bij  Rijkswaterstaat. Ik heb ervaring als projectleider bij diverse uiteenlopende projecten. Zo ben ik vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het uitwerken van de  ideeën  en later de bouw van het Meld- en Coördinatiecentrum [MCC] in Maastricht. Naast de bouw van het MCC heb ik als projectleider ook een bijdrage geleverd aan de vorming van het Team Bevolkingszorg in Zuid-Limburg.

Als één van de eerste bewoners van het MCC, ben ik drie jaar geleden aan de slag gegaan als manager van het MCC. Bij deze taak hoort ook het multidisciplinair coördineren van de gemeenschappelijke meldkamer. Naast mijn werk in het veiligheidsdomein heb ik een eigen praktijk in Heerlen als acupuncturist gebaseerd op de traditionele Chinese geneeswijze. Ik ben getrouwd en vader van één zoon”

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op.