Spring naar content

"De meldkamers Haaglanden en Hollands Midden wonen en werken al samen"

Camille Michel, regionaal kwartiermaker Meldkamer Den Haag: “In mijn huidige functie als clusterhoofd bij de Veiligheidsregio Haaglanden, is het brandweergedeelte van de meldkamer één van de teams die onder mijn verantwoordelijkheid valt. De eerste tijd zal ik de functie van kwartiermaker en mijn huidige functie combineren. Dat kan omdat de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden al samenwonen en –werken en daarmee één van de voorlopers is binnen het Nederlands meldkamerdomein.”

Lessons learned 

“De ambtelijke leiding van de operationele kolommen en de besturen van beide Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben mij het vertrouwen gegeven om deze strategische klus op te pakken. Ik weet (hoop) dat ik, samen met alle betrokkenen, de transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) tot een goed einde kan helpen brengen. Daarbij kunnen regionale kwartiermakers en de kwartiermakersorganisatie LMO gebruik maken van “lessons learned” van de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden in “de Yp”. Daar zitten wel veel, maar niet louter “best practices” in”. 

“Kijkend naar de toekomst zie ik tien meldkamers die zoveel mogelijk identiek zijn ingericht qua werkwijze, processen en systemen en tegelijkertijd rekening houden met lokale en regionale behoeften. De om hulp vragende burger moet centraal blijven staan, net als de operatie. Dit jaar wil ik beheersmatig verder “in control” komen. Op het gebied van systemen en apparatuur, maar vooral op  gebied van personeel en financiën. Parallel loopt het transitieproces naar de LMO.  De komende tijd zal de nodige inspanningen van ons vergen. Iedereen moet bereid zijn om nog indringender samen te werken dan nu al het geval is. Dit vraagt om investeringen binnen de kolommen, maar ook tussen de kolommen. De focus van de kolommen en mensen moet liggen op dat wat ons bindt en niet op waar we verschillen. 

Wie ik ben 

“Ik ben vanaf 1998 werkzaam in de regio Haaglanden. Na diverse functies binnen Brandweer Den Haag ben ik in 2009 Brandweercommandant van Wassenaar en Leidschendam-Voorburg geworden. In die functie heb ik de lokale korpsen uit de gemeentelijke organisatie ontvlochten en de overgang naar de Veiligheidsregio Haaglanden bewerkstelligd. Naast twee operationele functies binnen Haaglanden, maak ik sinds de oprichting in 2004 deel uit van het Nederlandse USAR team. Ik ben getrouwd, heb drie zonen en woon in Den Haag.”

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op