Spring naar content

Bestuurlijk en Strategisch Meldkamer Beraad

De LMS wordt aangestuurd door een Bestuurlijk en Strategisch Meldkamer Beraad.

Wie zitten er in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad?

Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen.  Deze bestuurlijke vertegenwoordiging neemt op het hoogste niveau de besluiten. 
Leden:

 • Wim Saris, Ministerie van Veiligheid & Justitie (voorzitter)
 • Paul Gelton Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • Jan Hamming, Veiligheidsberaad
 • Han Noten, Ambulancezorg Nederland
 • Liesbeth Huyzer, Politie
 • Rob Jeulink, Ministerie van Defensie
 • Frans Schippers (vanuit zijn rol als voorzitter strategisch meldkamerberaad)
 • Marije Beens, Ministerie van VWS
 •  Karen Brunink, secretaris (V&J)

Wie zitten er in het Strategisch Meldkamer Beraad?

Het Strategisch Meldkamer Beraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de in totaal 56 partijen die betrokken zijn. 
Leden:

 • Frans Schippers, Veiligheidsregio Kennemerland (voorzitter)
 • Paul Gelton Ministerie van Veiligheid & Justitie
 •  Jack Versluis, AZN
 • Jan van Loosbroek, politie
 • Tako Van Hoorn, Koninklijke Marechaussee
 • Anton Slofstra, Brandweer Nederland
 • Esther Veldhuis, VWS
 • Koos Veefkind, Politie