Spring naar content

Aanpak

De meldkamer is de ‘lifeline’ voor mensen in nood en hulpverleners en staat garant voor een adequate informatievoorziening aan en coördinatie/begeleiding van de hulpdiensten. De LMS zorgt, nu en straks, met en voor de hulpverlening, voor een altijd bereik- en beschikbare meldkamer.

De LMS en de hulpdiensten geven invulling aan deze gezamenlijke opdracht langs 4 lijnen:

  1. Continuïteit: Samenvoegen, op landelijke ICT aansluiten en landelijk beheren van de tien meldkamerlocaties.

  2. Bij de tijd: Actualiseren, verbeteren en beheren van huidige meldkamer-processen en systemen zoals C2000, 112, en de telefonie binnen de meldkamers.

  3. Nieuwe tijd: Moderniseren en vernieuwen van de meldkamerfuncties. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals de groeiende toepasbaarheid van real-time intelligence leiden tot een andere rol, betekenis en werking van de meldkamer: Van meldingencentrale naar informatie-gestuurde, operationele ‘verkeerstoren’.

  4. Entiteit: Organisatorisch borgen van de wetswijzigingen en lijnen 1, 2, en 3 binnen het meldkamerveld. Dit veld bestaat uit de hulpdiensten die gebruik maken van de meldkamers en organisatieonderdeel LMS dat zelfstandig binnen de politie de meldkamerlocaties beheert en meldkamer-beleid, - operatiën, -beheer en –gebruikers met elkaar verbindt.

De LMS wordt aangestuurd door een Bestuurlijk Meldkamer Beraad en een Strategisch Meldkamer Beraad.