Spring naar content

Een nieuw Incident Notificatie Systeem voor de meldkamers

Laatste update:

Het Incident Notificatie Systeem (INS) is een cruciaal systeem voor het alarmeren en alerteren van functionarissen voor de crisisbeheersing. Op dit moment gebruiken de veiligheidsregio’s voor onder andere op de meldkamers verschillende INS-systemen. Inmiddels heeft LMS één nieuw systeem verworven dat medio volgend jaar moet zijn geïmplementeerd.

In januari 2020 heeft een groot deel van de Veiligheidsregio’s het beheer van hun INS-systemen overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). INS bestaat nu uit een aantal individuele contracten en aanbieders. Voordat deze aflopen - uiterlijk 1 juli 2023 - moet het nieuwe INS zijn geïmplementeerd dat al deze losse contracten vervangt. Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijke kostenbesparing maar borgt ook de continuïteit van de alarmering.

Waar staan we nu?

Momenteel is de aanbesteding van het nieuwe INS-systeem afgerond en gegund aan OrcaGroup (Itel Alert). Komende maand start een pilot met het nieuwe INS die medio december zal worden afgerond. In de klankbordgroep INS zal de pilot uitgebreid worden geëvalueerd.

Wie doet wat?

LMS zorgt voor de ontsluiting van het nieuwe INS naar de meldkamer en veiligheidsregio’s en levert deze gebruiksklaar op. De veiligheidsregio’s verzorgen in samenwerking met de beheerders van LMS voor de daadwerkelijke vulling van het systeem. De LMS draagt zorg voor instructie van de gebruikers.

Over INS

De Veiligheidsregio's gebruiken het Incident Notificatie Systemen (INS) om functionarissen die geen gebruik maken van pagers te alarmeren bij crises, zoals burgemeesters, ambtenaren bevolkingszorg, teams crisiscommunicatie en de ondersteunende staf voor crisisteams (Regionaal Operationeel Team en Regionaal Bestuurlijk Team). Daarnaast wordt het gebruikt als back-up voor P2000. Ook het MMC/beheer van LMS maakt gebrui van INS om te alarmeren bij grootschalige technische storingen.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail