Spring naar content

“Naar een toekomstbestendige meldkamer”

Alfred van der Meer, regionaal kwartiermaker Meldkamer Zeeland/West-Brabant: “De wereld van vandaag is dynamisch. Enerzijds dient er te worden bezuinigd en anderzijds willen we de kwaliteit verhogen. De ontwikkeling naar een landelijk kwaliteitsniveau voor meldkamerdienstverlening is een gevolg daarvan."

"Een overzichtelijk aantal locaties, eenduidige procedures, bereikbaarheid (juist ook tijdens piekbelasting), uitwijkmogelijkheden en informatie -uitwisseling verbetert de veiligheid en maakt de meldkamer toekomstbestendig in relatie tot nieuwe technische- en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit noodzaakt echter tot een niet te onderschatten transitie qua omvang en inhoud, waarbij de “huidige winkel gewoon open blijft” en de bestaande meldkamers veelal een eigen identiteit en cultuur kennen.” 

“Dit project vraagt van alle betrokken partijen, regio’s politie, Kwartiermakersorganisatie LMO en brandweer en ambulance inzet en flexibiliteit. Gevoel voor urgentie, het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid en het creëren van draagvlak in de organisatie(s) door medewerkers-participatie en een separaat cultuurprogramma zullen beslissende factoren zijn voor het slagen van dit project.” 

De kennis zit op de werkvloer

“Ik wil mij inzetten voor eenduidigheid en hierin aandacht hebben voor de belangen in het veld met bijzondere aandacht voor de medewerkers. De kennis zit op de werkvloer. Door veel te investeren in mensen en teamvorming, blijven mensen gemotiveerd voor het werk en voor veranderingen. Ik ben een echte praktijkcoach en een mens-manager. Al op jonge leeftijd ervaring opgedaan in het leidinggeven aan grotere groepen professionals met verschillende achtergronden. Werkfilosofie hierbij is: “het team is de baas” en “de baas” is hun coach.”

Wie ben ik

“Ik voel mij altijd zeer verantwoordelijk voor mijn werk en ben een verbinder die grenzen en kansen opzoekt, constant wil verbeteren en samen met collega’s en klanten zorg draagt voor vernieuwing en resultaat. Daarbij streef ik altijd naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening en klantbeleving. Ik weet met mijn ervaring, transparantie en de nodige humor vaak cultuurverschillen tussen de diverse stakeholders te overbruggen.”

“Door mijn achtergrond en opleiding bij de Koninklijke Marine heb ik al vroeg ruime ervaring opgedaan met “job rotation”. Dit heeft uiteindelijk mijn passie tot projectmanagement gevormd. Projecten met een “kop en een staart”, bij voorkeur in een innovatieve en multidisciplinaire setting maken mij enthousiast en gedreven. Ik heb een bedrijfskundige en brede zorgachtergrond en ruime ervaring met reorganisaties, transities en fusies. Zo heb ik veel samengewerkt met zorginstellingen, gemeentes en zakelijke dienstverleners. Ik werk graag in het grensgebied tussen het publieke en private domein, om daar markt, maatschappij en overheid in slimme allianties te verbinden.”

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op