Spring naar content

Nieuwe ROC-ruimte beoefend

In de week van 23 tot 26 januari maakte het Regionaal Operationeel Team (ROT) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor het eerst gebruik van het nieuwe ROC (Regionaal Operationeel Centrum). Hierbij werd eveneens voor het eerst het nieuwe concept van het ROT beoefend. Naast het ROC en het nieuwe concept werden ook de functionaliteiten geƫvalueerd. De eindconclusie is dat op een paar verbeterpunten na, het uitgedachte concept goed werkt.

Nieuwe ROC ruimte

Tijdens de oefeningen werkten de ROT-leden in de nieuwe ROC-ruimte en ondersteuners in de tijdelijke actiecentra. De ondersteuners volgen in de actiecentra via audiovisuele middelen live de beraadslagingen van het ROT. Via tablets communiceren zij met de ROT-leden. Dat zorgt voor meer rust in de ROC-ruimte en snellere uitwisseling van informatie. Het nieuwe operationeel concept was even wennen voor zowel de leden van het ROT als voor degene die werkzaam waren in de actiecentra.

De deelnemers hebben verbeterpunten aangegeven. Nu wordt de balans opgemaakt en bekeken welke aanpassingen in werkwijze en voorzieningen nodig zijn zodat er straks een zo optimaal mogelijk ROC voor de VRR klaar staat. Zodra het beheer is geregeld met verschillende partijen kan het ROC officieel in gebruik worden genomen.