Spring naar content

Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen onder leiding van burgemeester Lucas Bolsius.

Leden stuurgroep

Naam Namens
Burgemeester Lucas Bolsius (voorzitter) Bestuur Veiligheidsregio Utrecht
Burgemeester Freek Ossel Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Burgemeester Gerrit Jan Gorter Bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Peter Bos Directeur Veiligheidsregio Utrecht
Rob Frek Plaatsvervangend Directeur Veiligheidsregio Utrecht
John van der Zwan Regionaal brandweercommandant Gooi en Vechtstreek
Gerrit Spruit Regionaal brandweercommandant Flevoland
Jack Versluis Directeur Regionale Ambulancevoorziening Utrecht
Rene Ton Directeur Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek
Cees Verdam Directeur GGD Flevoland
Miriam Barendse Eenheidschef Politie Midden Nederland
Jan van Loosbroek Programmadirecteur LMS
Gerard Krijnen Secretaris
Jan Biemolt Kwartiermaker Meldkamer Midden-Nederland