Spring naar content

Virtuele Meldkamer Assistent

Virtuele Meldkamer Assistent is een applicatie die de centralist tijdens het gesprek ondersteunt met vraagsuggesties en een handelingsperspectief.

Wat is het (doel)?

Het doel is om te komen tot een ‘virtuele assistent’ die, op basis van situatie herkenning en voorspelling, aanvullende vragen of handelingen voorstelt op basis van de bestaande protocollen en verkregen inzichten uit het verleden (machine learning). We verwachten (en onderzoeken) de toegevoegde waarde van de virtuele assistent bij complexe meldingen en meldingen waarbij gelijktijdig uit diverse bronnen verschillende informatie binnenkomt en de assistent op basis van die signalen logische eerste (of vervolg) vragen kan aanbieden.

Het resultaat

De aanname is dat dit leidt tot een verbeterde kwaliteit van de uitvraag, en daarmee ook de informatiepositie zodat collega’s nog beter geïnformeerd ter plaatse komen en er een eenduidig handelingsperspectief is voor de centralist, de collega op straat en de burger. De applicatie is altijd ondersteunend en mag dus niet als leidend worden beschouwd.

De aanpak

Eerst moeten de verschillende componenten van het model worden ontwikkeld. Allereerst gaan wij een audiogesprek omzetten naar tekst, de tekst aanbieden voor analyse en op basis van de analyse willen we met zo min mogelijk vertraging een suggestie zien. Dit gebeurt eerst nog met historische gesprekken. Samen met een meldkamer is het nodig om bijvoorbeeld gesprekken te labelen en de eerste resultaten van het model gezamenlijk te evalueren. Zodra dit goed genoeg werkt (stabiel en nauwkeurig), zal het worden getest in een meer operationele setting alvorens het live in de operatie kan worden getest.

Fase

Project on-hold gezet vanwege de operationele capaciteit die het vraagt.

Contactgegevens

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Sander Koot (sander.koot@politie.nl)